MyWorkPlace

Työympäristöjen
kehittäminen

Olemme yksi työympäristökehittämisen ja muutoksen tuen suomalaisista uranuurtajista. Työympäristöjen, toimitilojen sekä muutosvalmiuden kehittämispalvelumme on nimeltään MyWorkPlace. Palvelu takaa muuttuvien tarpeiden mukaiset ja entistä joustavammat, monipuolisemmat ja ympäristöystävällisemmät työympäristöratkaisut sekä henkilöstön sitoutumisen muutoksiin. Palvelumme soveltuu sekä kiinteistönomistajille että kiinteistöissä toimiville organisaatioille.

Palvelemme työympäristöhankkeissa tilantarpeen kartoituksesta uuden innovatiivisen työympäristökonseptin suunnitteluun ja tilojen käyttöönoton tukemiseen saakka. Asiakkaamme tavoitteena voi olla esimerkiksi tilojen uudelleen järjestely, tilankäytön tehostaminen tai tilastrategian luominen. Myös käyttäjäkokemuksen ja työviihtyvyyden parantaminen, uusien työnteon tapojen tukeminen, henkilöstön muutosvalmiuden kehittäminen tai vaikkapa brändin vahvistaminen tilan avulla on palvelujemme ytimessä.​

MyWorkPlace®

Työympäristön kehittäminen on ensimmäinen toteutettava työvaihe laajemmissa toimitila- ja työkulttuurimuutosten hankkeissa. MyWorkPlace prosessin alkuvaiheessa tunnistetaan työympäristön kehittämistarpeet sekä määritellään hankkeen tavoitteet ja laajuus.

Vaiheittain etenevän toimitilojen kehittämis- ja henkilöstön muutosvalmennusprosessimme perustana on luottamuksellinen ilmapiiri, joka saavutetaan ohjausryhmätyöskentelyllä, yhteiskehittämällä ja laajalla henkilöstön osallistamisella sekä vuorovaikutteisella viestinnällä.


Kartoitus- ja analyysi

Kehitys

Konseptointi

Tilavalinnat ja -ratkaisut

Suunnittelu

Rakentaminen ja hankinnat

Muutto ja jälkiarviointi

Muutokseen valmistautuminen, osallistaminen ja vuorovaikutteinen viestintä

Työympäristöuudistus edellyttää aina huolella suunniteltua ja taidolla toteutettua muutosjohtamista ja viestintää. Kun organisaatio otetaan mukaan muutosmatkalle, koetaan prosessi myönteisenä ja edellytykset toimia uudessa ympäristössä parantuvat merkittävästi. Muutosjohtamisen tuki on yksi tärkeistä palveluistamme.

Palvelut

  • Työympäristökehittäminen
  • Toimitila- ja kiinteistökehitys
  • Työympäristökonseptointi
  • Työympäristön palvelumuotoilu
  • Muutosvalmennus ja muutosviestintä
  • Työympäristövisiointi
  • Työympäristöstrategian luominen
  • Asiantuntijatietoiskut ja koulutukset

Ota yhteyttä

Eija Niemelä
Liiketoimintajohtaja
Sisustusarkkitehtuuri ja työympäristökehittäminen
eija.niemela@kva.fi
+358 40 764 6881
Catarina Wikström
Johtava työympäristöasiantuntija
catarina.wikstrom@kva.fi
+358 50 314 0560