Ajankohtaista

KVA Arkkitehdit Oy varautuu koronavirukseen lisäämällä etätyötä

Me KVA:lla varaudumme koronavirukseen ja otamme toistaiseksi käyttöön uudet toimintamallit kaikessa asiakastyössämme. Pyrimme kuitenkin kaikin tavoin turvaamaan parhaan mahdollisen asiakaspalvelun ja samalla huolehtimaan sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme turvallisuudesta haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Meneillään olevia projekteja pystymme edistämään normaalisti hyödyntämällä toimistomme nykyaikaisia työskentelyvälineitä ja- käytäntöjä.

Toistaiseksi:
• suosimme etätyötä, etäpalavereja ja etätyöpajoja
• kaikki tapaamiset järjestetään etänä
• vain aivan välttämättömät kasvokkaistapaamiset järjestetään
• vältämme matkustamista
• emme kättele ja pidämme turvallisen etäisyyden toisiimme

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirus-ohjeistusta sekä matkustuksen osalta Ulkoministeriön ohjeita. Seuraamme viranomaistiedotusta aktiivisesti ja reagoimme annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa väliaikaiskäytännöistämme saat omalta projektiyhteyshenkilöltäsi.

1
-
3

Väestörekisterikeskus

2012

Vähenevän henkilömäärän vuoksi Väestörekisterikeskuksen Helsingin tilat olivat jäämässä liian suuriksi. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi ja tilakustannusten säästämiseksi virastolle etsittiin uusia tiloja. Työympäristön kehittämisen eri vaiheissa hahmotettiin strategiaa tukevia johtamis- ja työskentelytapoja sekä mallinnettiin pitkän aikavälin muutoksen päämääriä ja ratkaisuja onnistuneen muutoksen läpiviemiseen. Osallistavan sisustussuunnittelun prosessin aikana tutkittiin asiakaskokemusta ja Väestörekisterikeskuksen brändin näkymistä sekä palvelussa että sisustuksessa. Prosessissa brändikartoitus ja asiakaskokemus olivat avainasemassa ja eri tilojen toimintoja ja ilmettä työstettiin useissa työpajoissa.

  • 2 400m²
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Työympäristökehittäminen
  • Sisustussuunnittelu

Kysy lisää projektista!

Ritva Kokkola
Arkkitehti SAFA
Työympäristöasiantuntija
ritva.kokkola@kva.fi
+358 40 755 6154