1
-
3

Väestörekisterikeskus

2012

Vähenevän henkilömäärän vuoksi Väestörekisterikeskuksen Helsingin tilat olivat jäämässä liian suuriksi. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi ja tilakustannusten säästämiseksi virastolle etsittiin uusia tiloja. Työympäristön kehittämisen eri vaiheissa hahmotettiin strategiaa tukevia johtamis- ja työskentelytapoja sekä mallinnettiin pitkän aikavälin muutoksen päämääriä ja ratkaisuja onnistuneen muutoksen läpiviemiseen. Osallistavan sisustussuunnittelun prosessin aikana tutkittiin asiakaskokemusta ja Väestörekisterikeskuksen brändin näkymistä sekä palvelussa että sisustuksessa. Prosessissa brändikartoitus ja asiakaskokemus olivat avainasemassa ja eri tilojen toimintoja ja ilmettä työstettiin useissa työpajoissa.

  • 2 400m²
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Työympäristökehittäminen
  • Sisustussuunnittelu