Ajankohtaista

KVA Arkkitehdit Oy varautuu koronavirukseen lisäämällä etätyötä

Me KVA:lla varaudumme koronavirukseen ja otamme toistaiseksi käyttöön uudet toimintamallit kaikessa asiakastyössämme. Pyrimme kuitenkin kaikin tavoin turvaamaan parhaan mahdollisen asiakaspalvelun ja samalla huolehtimaan sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme turvallisuudesta haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Meneillään olevia projekteja pystymme edistämään normaalisti hyödyntämällä toimistomme nykyaikaisia työskentelyvälineitä ja- käytäntöjä.

Toistaiseksi:
• suosimme etätyötä, etäpalavereja ja etätyöpajoja
• kaikki tapaamiset järjestetään etänä
• vain aivan välttämättömät kasvokkaistapaamiset järjestetään
• vältämme matkustamista
• emme kättele ja pidämme turvallisen etäisyyden toisiimme

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirus-ohjeistusta sekä matkustuksen osalta Ulkoministeriön ohjeita. Seuraamme viranomaistiedotusta aktiivisesti ja reagoimme annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa väliaikaiskäytännöistämme saat omalta projektiyhteyshenkilöltäsi.

1
-
3

Tukes

2014

Projektin keskeinen tavoite oli tilankäyttöä tehostamalla saavuttaa merkittäviä säästöjä vuokrakustannuksissa mutta samalla myös sitouttaa johto ja henkilöstö muutokseen ja edistää työhyvinvointia. Projektin aikana organisaation tarpeita (toiminnallisia ja tiloihin liittyviä) tutkittiin erilaisten työpajojen, haastattelujen, kyselyn ja havainnointikierrosten avulla. Tutkimusten perusteella tulevaisuuden työympäristöratkaisuksi vahvistui Tukesille räätälöity monitilatoimisto. Kehitettyä tilakonseptia sovellettiin tilojen suunnittelussa niin Tukesin Helsingin, kuin Tampereenkin toimipisteissä. Sisustussuunnitteluprosessin aikana käyttäjiä osallistettiin edelleen tilojen suunnitteluun äänestysten ja kyselyjen kautta. Tilaratkaisusta pyrittiin luomaan mahdollisimman joustava ja tulevaisuuden tarpeita vastaava

  • 3 800m²
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Työympäristökehittäminen
  • Sisustussuunnittelu

Kysy lisää projektista!

Suvi Hirvonen
Sisustusarkkitehti SIO
Työympäristöasiantuntija
suvi.hirvonen@kva.fi
+358 40 755 6154