1
-
3

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

2014

Projektin keskeinen tavoite oli tilankäyttöä tehostamalla saavuttaa merkittäviä säästöjä vuokrakustannuksissa mutta samalla myös sitouttaa johto ja henkilöstö muutokseen ja edistää työhyvinvointia. Projektin aikana organisaation tarpeita (toiminnallisia ja tiloihin liittyviä) tutkittiin erilaisten työpajojen, haastattelujen, kyselyn ja havainnointikierrosten avulla. Tutkimusten perusteella tulevaisuuden työympäristöratkaisuksi vahvistui Tukesille räätälöity monitilatoimisto.

  • 3 800m²
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Työympäristökehittäminen
  • Sisustussuunnittelu

Kehitettyä tilakonseptia sovellettiin tilojen suunnittelussa niin Tukesin Helsingin, kuin Tampereenkin toimipisteissä.

Sisustussuunnitteluprosessin aikana käyttäjiä osallistettiin edelleen tilojen suunnitteluun äänestysten ja kyselyjen kautta. Tilaratkaisusta pyrittiin luomaan mahdollisimman joustava ja tulevaisuuden tarpeita vastaava