Ajankohtaista

KVA Arkkitehdit Oy varautuu koronavirukseen lisäämällä etätyötä

Me KVA:lla varaudumme koronavirukseen ja otamme toistaiseksi käyttöön uudet toimintamallit kaikessa asiakastyössämme. Pyrimme kuitenkin kaikin tavoin turvaamaan parhaan mahdollisen asiakaspalvelun ja samalla huolehtimaan sekä asiakkaidemme että työntekijöidemme turvallisuudesta haasteellisesta tilanteesta huolimatta. Meneillään olevia projekteja pystymme edistämään normaalisti hyödyntämällä toimistomme nykyaikaisia työskentelyvälineitä ja- käytäntöjä.

Toistaiseksi:
• suosimme etätyötä, etäpalavereja ja etätyöpajoja
• kaikki tapaamiset järjestetään etänä
• vain aivan välttämättömät kasvokkaistapaamiset järjestetään
• vältämme matkustamista
• emme kättele ja pidämme turvallisen etäisyyden toisiimme

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirus-ohjeistusta sekä matkustuksen osalta Ulkoministeriön ohjeita. Seuraamme viranomaistiedotusta aktiivisesti ja reagoimme annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa väliaikaiskäytännöistämme saat omalta projektiyhteyshenkilöltäsi.

1
-
2

Teknologiateollisuus ry

2015

Teknologiateollisuus ry:n toimitilojen uudistus Eteläranta 10 neljännessä kerroksessa toteutettiin asiakkaan toiveiden mukaisesti kaksivaiheisena kehitysprojektina: projektin ensimmäisessä vaiheessa työympäristöratkaisuja kehitettiin yhteistyössä käyttäjien kanssa kartoittamalla niin työnteontarpeita kuin tulevaisuuden visioitakin. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena Teknologiateollisuus ry:lle suunniteltiin ja toteutettiin pilottitila kehitettyjen ratkaisujen testaamiseksi. Osana pilottitilakokonaisuutta toteutettiin myös aulan kohtaamispaikka.

  • 2 000m²
  • Työympäristökonsepti
  • Työympäristökehittäminen
  • Sisustussuunnittelu
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
  • Muutosjohtaminen

Lähtökohtina oli kunnioittaa historiallisen rakennuksen henkeä

Projektin toisessa vaiheessa työympäristökehitysprojektia jatkettiin keräämällä käyttäjäpalautetta pilottiympäristön käyttäjiltä ja selvittämällä uusien käyttäjäryhmien tarpeita. Pilottitilassa testattua konseptia kehitettiin edelleen ja sovellettiin tässä vaiheessa kaikkiin organisaation tiloihin. Organisaation brändiuudistuksen seurauksena myös jo suunniteltujen tilojen visuaalista konseptia muokattiin uuteen brändiin sopivaksi.

Suunnittelun keskeisinä lähtökohtina oli kunnioittaa historiallisen rakennuksen henkeä, tuoda Teknologiateollisuuden brändi-ilmettä tiloihin hienovaraisesti ja aikaa kestävästi sekä tukea henkilöstön monipuolisia työnteontapoja. Työympäristöratkaisun tuli olla joustava ja tulevaisuuden muutoksia kestävä – tilat tulevat olemaan organisaation käytössä vielä pitkään.

Kysy lisää projektista!

Suvi Hirvonen
Sisustusarkkitehti SIO
Työympäristöasiantuntija
suvi.hirvonen@kva.fi
+358 40 755 6154