1
-
2

Teknologiateollisuus ry

2015

Teknologiateollisuus ry:n toimitilojen uudistus Eteläranta 10 neljännessä kerroksessa toteutettiin asiakkaan toiveiden mukaisesti kaksivaiheisena kehitysprojektina: projektin ensimmäisessä vaiheessa työympäristöratkaisuja kehitettiin yhteistyössä käyttäjien kanssa kartoittamalla niin työnteontarpeita kuin tulevaisuuden visioitakin. Ensimmäisen vaiheen lopputuloksena Teknologiateollisuus ry:lle suunniteltiin ja toteutettiin pilottitila kehitettyjen ratkaisujen testaamiseksi. Osana pilottitilakokonaisuutta toteutettiin myös aulan kohtaamispaikka.

  • 2 000 m²
  • Pääsuunnittelu
  • Arkkitehtisuunnittelu
  • Työympäristökonsepti
  • Työympäristökehitys MyWorkPlace®
  • Sisustussuunnittelu
  • Muutosjohtaminen

Lähtökohtina oli kunnioittaa historiallisen rakennuksen henkeä

Projektin toisessa vaiheessa työympäristökehitysprojektia jatkettiin keräämällä käyttäjäpalautetta pilottiympäristön käyttäjiltä ja selvittämällä uusien käyttäjäryhmien tarpeita. Pilottitilassa testattua konseptia kehitettiin edelleen ja sovellettiin tässä vaiheessa kaikkiin organisaation tiloihin. Organisaation brändiuudistuksen seurauksena myös jo suunniteltujen tilojen visuaalista konseptia muokattiin uuteen brändiin sopivaksi.

Suunnittelun keskeisinä lähtökohtina oli kunnioittaa historiallisen rakennuksen henkeä, tuoda Teknologiateollisuuden brändi-ilmettä tiloihin hienovaraisesti ja aikaa kestävästi sekä tukea henkilöstön monipuolisia työnteontapoja. Työympäristöratkaisun tuli olla joustava ja tulevaisuuden muutoksia kestävä – tilat tulevat olemaan organisaation käytössä vielä pitkään.