1
-
2

Tilojen pilotointi

Pilottitilojen avulla voidaan testata uusia työteontapoja, uudenlaisia työpisteratkaisuja tai esim. tilojen akustiikkaa. Pilottitiloja voidaan toteuttaa vähin kustannuksin toteuttamalla irtokalusteratkaisuin oleviin tiloihin. Voidaan myös rakentaa uusi tila, jossa testataan vaikka tulevan rakennuksen sisämateriaaleja ja valaistusta. Henkilökunta voi kokeilla uusia ratkaisuja ja samalla kommentoida niitä. Näin henkilökuntaa myös sitoutetaan tuleviin muutoksiin. Olemme toteuttaneet useita pilottitiloja ja voimme tarjota myös niihin liittyvän muutosjohtamisen tuen sekä jälkiseurannan.