1
-
5

Opetushallitus

2021

Opetushallituksen työympäristömuutoksen yhteydessä tilan käyttöä tehostettiin ja tilat peruskorjattiin kokonaisvaltaisesti. Suunnittelutyön lähtökohtina toimivat Opetushallituksen arvot ja niiden mukaisesti uusien tilojen sisustusratkaisuissa on nähtävissä kestävyys, ekologisuus ja kotimaisuus.

Muutoksessa huomioitiin kattavasti organisaation tarpeet ja henkilöstöä osallistettiin koko hankkeen ajan niin uusien tilojen sisustussuunnittelussa kuin taidekokonaisuuden teosvalinnoissakin yhdessä tilamuutoshankkeen taideasiantuntijan kanssa. Henkilöstön toiveista uusien tilojen toiminnallisuudesta ja visualisuudesta keskusteltiin kattavissa työpajoissa, joissa henkilöstö pääsi tutustumaan sisustusratkaisuihin ja tunnelmaan muun muassa 3D-visualisoidun mallin ja materiaalimallien kautta. Taideasiantuntija kartoitti työpajoissa henkilöstön toiveita taiteen suhteen, ja näiden pohjalta loi kerroskohtaiset taideteemat, joihin mahtui henkilöstön itse valitsemia teoksia annetuista vaihtoehdoista.

  • 6900 m²
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Osallistava sisustussuunnittelu
Sisustuksen ja taiteen värimaailmat tukevat toisiaan eri kerrosten tunnelmissa. KVA Arkkitehdit loihti tiloista avarat, rauhalliset, modernit ja ennen kaikkea monipuoliset käyttää.
Hanna Ketonen
Opetusneuvos, Opetushallitus

Vanhan huonetoimiston tilalle sovitettiin moderni, viihtyisiä ja erilaisia työtehtäviä tukeva monitilatoimisto.

Uusissa tiloissa työskentelytapa on aiempaa joustavampaa ja liikkuvampaa. Työntekijällä on jatkossa vapaus valita sellainen työtila, joka palvelee parhaiten käsillä olevaa työtehtävää ja tarvetta. Monitilatoimisto on vyöhykkeistetty äänimaailman mukaan hiljaisista työtiloista yksilötyön ja vuorovaikutuksen vyöhykkeisiin ja tukee näin joustavasti erilaisia työnteon tilanteita.

Olemassaolevien, kolkkojen ja aulamaisten oleskelutilojen paikalle suunniteltiin viihtyisät ja monikäyttöiset taukotilat, joissa työpäivää on helppo tauottaa lounaan tai kahvin äärellä. Yhdessä kerroksista taukotilan tunnelma painottuu kohtaamiseen kollegoiden kanssa kun taas kahden muun kerroksen keittiöt suunniteltiin toiminnoiltaan kattavammiksi ja tukemaan erityisesti lounastamista. Sisäisiä palavereja ja projektityöskentelyä varten kerroksiin on sijoitettu useita neuvottelutiloja, joiden vaihtelevat kalusteratkaisut tukevat ideointia ja yhdessä tekemisen työtapaa. Puolijulkisen kokouskeskuksen  monipuoliset neuvottelutilat puolestaan mahdollistavat helpot palaveritilaisuudet myös talon ulkopuolisten vieraiden kanssa.

Opetushallituksen lisäksi uusiin tiloihin muuttivat Ylioppilaslautakunta sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskus. YTL:n osalta tilojen suunnittelussa tuli kiinnittää huomiota erityistarpeisiin, koskien tietoturvallisuutta ja salassa pidettäväksi määriteltyä aineistoa.

Kerroskohtaiset värimaailmat loivat raamit koko sisustussuunnittelulle.

Rauhalliset, mutta yllättävät ja mielenkiintoiset väriyhdistelmät kulkevat tilasta toiseen muuntautuen kunkin tilan luonteen mukaan. Sisustus on hengeltään raikas ja kodikas. Kiinnostavia yksityiskohtia on luotu tarkkaan valittujen ja yhteensovitettujen materiaalien ja värien avulla.  Materiaalivalinnoissa on suosittu kotimaisia ja kestäviä vaihtoehtoja. Kiertotalouden periaatteiden ohjaamana  hyödynnettiin olemassa olevia irtokalusteita sovittamalla ne yhteen uusien tuotteiden kanssa ja verhoiluttamalla istuinkalusteita uudelleen. Tilaan räätälöityjä kiintokalusteita yhdistävänä punaisena lankana on rimamainen puupanelointi, joka on materiaalina sekä lämmin, mielenkiintoinen että sopivasti arvokas. Keittiön ja kopiotilojen vahvempi värimaailma toistuu puolestaan kerrosten kalustuksessa.

Tiloihin sijoitettu taide ja kerrosten omat taideteemat otettiin sisustussuunnittelussa alusta asti osaksi kokonaisuutta. Yhteistyössä Valtion taideteostoimikunnan kanssa aikaansaatiin harkittu sisätilojen kokonaisilme, jossa taide ja sisustus tukevat toisiaan saumattomasti. Taide oli tärkeässä roolissa viihtyisämpää työympäristöä ja parempaa työpaikalla koettua hyvinvointia tavoiteltaessa. Käyttäjät toivoivat varta vasten uusiin tiloihin suunniteltua immersiivistä taideteosta, jonka toteutti tilaustyönä mediataiteilija Pekka Sassi. Opetushallitus onkin vastaanottanut lämpimästi taiteen käytön tiloissa. Opetusneuvos Hanna Ketonen kommentoi tilojen taidekokonaisuutta seuraavasti: ”Ylipäänsä julkisiin tiloihin sijoitettava taide on saanut enemmän huomiota viime aikoina. Näemme laajemminkin yhteiskunnassa taiteen parantavan voiman. Olemme edelläkävijöitä.”.

Kohteen julkisivussa olevasta  graafinen ”Ahtojää” taideteoksesta on ammennettu inspiraatiota uusien tilojen lasiseinäteippauksiin, akustiikkapaneelien kokonaisuuksiin sekä tilaa jakaviin verhoihin. Sama lineaarinen teema toistuu tilojen opasteissa, jotka suunniteltiin osaksi tilojen kattavaa graafista ilmettä.

Kysy lisää projektista!

Eija Niemelä
Liiketoimintajohtaja
Sisustusarkkitehtuuri ja työympäristökehittäminen
eija.niemela@kva.fi
+358 40 764 6881