1
-
2

Kela Pitäjänmäen toimitalo

2022

Kela Pitäjänmän toimipisteessä  toteutettiin vuosina 2018-22  laaja toimistorakennuksen peruskorjaushanke ja Kelan päivitetyn työympäristökonseptin pilottihanke, jossa KVA Arkkitehdit toimi  työympäristökehittämisen asiantuntijana,  arkkitehtisuunnittelijana ja sisustussuunnittelijana.

Hankkeen tavoitteena oli Kela Pitäjänmäen toimitilojen tiivistäminen ja työympäristökonseptin päivittäminen monipuolisemmaksi sekä joustavammaksi peruskorjaamisen yhteydessä. KVA suunnitteli Kelalle työympäristön pilottikonseptin, säännöllisesti toistettavan työympäristökyselyn sekä henkilöstön muutosvalmennusprosessin, joita hyödynnettiin myös muissa Kelan toimipisteissä

  • 16 000 m² 
  • Työympäristökehittäminen MyWorkPlace ®
  • Sisustussuunnittelu
  • Pääsuunnittelu
  • Arkkitehtisuunnittelu

Työympäristökonseptin toiminnallisia ominaisuuksia pilotoitiin korjaustöiden ensimmäisessä vaiheessa rakennukseen valmistuneissa kerroksissa.

Rakentamisen vaiheistuksen myötä henkilöstö sai arvokkaita käyttökokemuksia uudenlaisesta työympäristöstä.  Tilojen toiminnallisuutta ja tilojen käytön toimintaperiaatteita voitiin vielä tarkentaa ja päivittää yhdessä henkilöstön kanssa ennen koko rakennuksen muutostöiden valmistumista. Henkilöstölle järjestettiin säännöllisesti työpajoja, infotilaisuuksia ja pop-uptilaisuuksia, joiden avulla kahdensuuntaista viestintää pidettiin yllä koko hankkeen ajan.

tavoitteena julkisen sektorin innovatiivisin työympäristö
visiotyöpaja

Sisustusratkaisuissa ja arkkitehtuurissa huomioitiin rakennuksen ominaispiirteet ja haettiin mahdollisimman joustavia ja samalla aikaa kestäviä suunniittelurakaisuja.

Peruskorjauksen yhteydessä sisätilat uusittiin kokonaisuudessaan. Kalustus suunniteltiin joustavaksi ja samalla monipuolisesti erilaisia työprofiileita ja työn tekemisen tapoja tukevaksi. Geneerinen työympäristökokonaisuus ja yhteiset toimintaperiaatteet mahdollistavat joustavan tilankäytön perustan, jota voidaan edelleen kehittää aina tarpeen tullen. Systemaattisen ja jatkuvan jälkiarviontiprosessin avulla työympäristö pysyy myös tulevien kehitysaskelien mukana.

Kysy lisää projektista!

Eija Niemelä
Liiketoimintajohtaja
Sisustusarkkitehtuuri ja työympäristökehittäminen
eija.niemela@kva.fi
+358 40 764 6881
Catarina Wikström
Johtava työympäristöasiantuntija
catarina.wikstrom@kva.fi
+358 50 314 0560