1
-
2

Kansallisteatteri

2019

Työympäristön kehittäminen nivoutui Kansallisteatterin peruskorjaushankkeeseen, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen työympäristön, työprosessien ja työtapojen yhtäaikaiseen kehittämiseen. Valmistuessaan uudistuneet tilat tukevat Kansallisteatterin erilaisia työtehtäviä ja -prosesseja parhaalla mahdollisella tavalla sekä tarjoavat joustavat raamit myös tulevaisuuden tilankäyttötarpeille.

  • Työympäristökehitys MyWorkPlace®
  • Muutosvalmennus

Yhteiskehittämällä kohti tulevaisuuden työympäristöä

Henkilöstö ja teatterin johto osallistui kehitystyöhön monin tavoin hankkeen aikana. Yhteisissä työpajoissa ideoitiin ja hahmoteltiin Kansallisteatterille ominaista tulevaisuuden työympäristöä ja yhdessä tekemisen tapoja.

Yhteiskehittävän projektin tuloksena syntyneessä Kansallisteatterin työympäristökonseptissa kuvataan uuden työympäristön pääperiaatteita huomioiden laajan työtehtäväkentän omaavan henkilöstön erilaiset tarpeet. Tilojen kehittämistä tarkasteltiin laajasti eri toimintojen näkökulmista ja synergioita hakien.

•  Näyttämöihin kytkeytyvät prosessit ja työtehtävät
•  Luovan työn prosessit ja työtehtävät
•  Tekniseen toteutukseen liittyvät prosessit ja työtehtävät
•  Sisäisten ja ulkoisten palveluiden työtehtävät ja prosessit sekä palvelupolut
• Vierailevien työryhmien työprosessien tarpeet

 

Havainnointi osana kehittämisprosessia

Nykyisiä tiloja, henkilöstön työtehtäviä sekä teatteriesityksen mahdollistavia logistisia yhteystarpeita tutkittiin tilakierroilla ja havainnoimalla eri ammattiryhmien moninaisia työkäytäntöjä paikan päällä.

Kehityshankkeen tavoitteet kiteytettiin työympäristökonseptissa

Kehityshankkeen tavoitteet kiteytettiin työympäristökonseptissa.

 

• Uudisrakennuksen tulevat tilat toteutetaan muunneltavin ratkaisun, toimintatapojen ja työtapojen muutosten mahdollistamiseksi ajan myötä. Rakennuksen on pystyttävä vastaamaan tarpeisiin, joita nykyhetkessä ei välttämättä pystytä ennakoimaan

• Välttämällä tilallisia päällekkäisyyksiä lisätään sujuvuutta sekä toimintojen synergioita

• Eri ammattiryhmien välistä vuoropuhelua, yhteisöllisyyden kokemusta, siilojen purkamista sekä tiedonkulkua ja oppimista voidaan tukea kehittyvin tilaratkaisuin

• Tiloja rakennetaan myös tuleville sukupolville, rakennuksen elinkaaren tavoitteet ovat suunnittelun keskiössä

Kysy lisää projektista!

Eija Niemelä
Liiketoimintajohtaja
Sisustusarkkitehtuuri ja työympäristökehittäminen
eija.niemela@kva.fi
+358 40 764 6881
Catarina Wikström
Johtava työympäristöasiantuntija
catarina.wikstrom@kva.fi
+358 50 314 0560