1
-
4

HAUS Kehittämiskeskus Oy

2018

Kun HAUS kehittämiskeskuksessa tehtiin päätös muuttaa pois historiallisesta Munkkiniemen koulutustalosta uusiin toimitiloihin keskelle kaupunkia, haluttiin tilaisuus hyödyntää ja kehittää niin työ- kuin oppimisympäristöratkaisujakin vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksia. Tilasuunnittelun pohjaksi KVA Arkkitehdit auttoi HAUSia määrittämään tulevaisuuden tilatarpeitaan työ- ja oppimisympäristön kehitysprojektissa, jossa käyttäjien tarpeita kuunneltiin mm. työpajoissa ja henkilöstötilaisuuksissa. Lisäksi HAUSin tilojen visuaalisen ilmeen määrittelyyn ja brändin näkymiseen tiloissa ja haettiin ajatuksia käyttäjiltä mm.  kyselyn avulla. Suunnittelutyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä paitsi käyttäjäasiakkaan, myös toimitilojen omistajan ja tilaaja-asiakkaan Senaatti-kiinteistöjen edustajien kanssa.

  • 750 m²
  • Senaatti-kiinteistöt
  • Työympäristökehitys MyWorkPlace®
  • Oppimisympäristökehittäminen
  • Sisustussuunnittelu

HAUSin toimitilojen tilaratkaisujen ja sisustuksen suunnittelussa tavoitteena oli luoda nykyaikaiset, ratkaisuiltaan kekseliäät ja tehokkaat toimitilat palvelemaan HAUSin toimintaa vuosiksi eteenpäin.

Tilojen visuaaliselta ilmeeltä toivottiin viihtyisyyttä, raikkautta ja skandinaavista moderniutta. HAUSin toimistotiloissa työympäristöratkaisu on mobiili monitilaympäristö, jossa kellään käyttäjistä ei ole nimettyä työskentelypaikkaa, vaan tiloja käytetään joustavasti. Tiiviiseen, mutta monipuoliseen tilakokonaisuuteen kuuluu hiljainen ja tiimityötä tukeva vyöhyke, vetäytymistiloja etäkoulutuksia, Skype-palavereja ja luottamuksellisia keskusteluja varten sekä henkilöstön taukotilat.

Aula, joka avattiin avaraksi kohtaamispaikaksi, haluttiin mahdollisimman monipuoliseen käyttöön, palvelemaan niin ryhmätyöskentelyä, koulutustaukoja, kuin erilaisten tilaisuuksien järjestämistä.

HAUSin tilojen suunnittelun lähtökohtana oli myös, että koulutusta järjestetään tulevaisuudessa enenevässä määrin myös omien tilojen ulkopuolella, muissa valtion tiloissa. Yliopistonkadun tiloihin pyrittiinkin luomaan muista saatavilla olevista tiloista poikkeavia ja joustavia ratkaisuja. Aula, joka avattiin avaraksi kohtaamispaikaksi, haluttiin mahdollisimman monipuoliseen käyttöön, palvelemaan niin ryhmätyöskentelyä, koulutustaukoja, kuin erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. Koulutustiloja ja aulaa voidaan käyttää myös työskentelyyn ja HAUSin sisäisiin kokouksiin joustavasti niiden ollessa vapaana. Aulan toiminnallisuuteen panostettiin erityisesti teettämällä tilaan toiminnallisten tarpeiden mukaan suunnitellut, laadukkaat kiintokalusteet, joita täydentävät muunneltavat ja yhdisteltävät irtokalusteet, joilla voidaan myös tarpeen mukaan täydentää koulutustilojen kalustusta, ja päinvastoin.

Kysy lisää projektista!

Eija Niemelä
Liiketoimintajohtaja
Sisustusarkkitehtuuri ja työympäristökehittäminen
eija.niemela@kva.fi
+358 40 764 6881