1
-
3

Finavia kunnossapitotukikohta

2014-2017

Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus toi moniin alueen toimintoihin runsaasti muutoksia. Useita rakennuksia laajennettiin ja muutettiin. Lentokentän kunnossapidon ajoneuvot siirtyivät kokonaan sisätiloihin. Lentokentän pelastustoimi siirtyi täysin uuteen pelastusasemaan. Lentokentän kunnossapito vastaa kiitoteiden, rullausalueiden ja terminaalin ulkoalueiden huollosta kaikkina päivinä vuoden ympäri. Suomalaisten kehittämä snowhow on maailman huipputasoa.

  • 9 500 m²
  • Hankesuunnittelu
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
Suunnittelussa korostui lentokenttäalueen turvavaatimukset ja kunnossapitotoiminnan toimintavarmuus.
Tommi Lehtimäki
Arkkitehti SAFA

Hankesuunnitteluvaihessa tehtiin useita tutkielmia eri toimintojen sijoittumisesta ja liikennejärjestelyistä.

Talvikunnossapidon erikoisajoneuvoille suunniteltiin neljä uutta ajoneuvohallia. Ratkaisu helpottaa ajoneuvojen huoltoa ja säilytystä, parantaen erityisesti talviolojen toimintavarmuutta. Rakennukset suunniteltiin yhdessä käyttäjjen kanssa toimiviksi ja mahdollisimman muuntojoustaviksi. Suunnittelun erityispiirteenä oli ulkoalueiden tarkka mitoitus. Kiitoteiden huoltoon käytettävät harjapuhallinkoneet vaativat poikkeuksellisen suuren liikkumatilan ja kunnossapidon kiireisemmät hetket ajoittuvat aina kaikkein hankalimpiin sääoloihin. Lentomatkustajalle toiminnan sujuvuus näkyy aikataulujen pitävyytenä.

Lentokentän pelastustoimi siirtyi uuteen pelastusasemaan, terminaalin välittömään läheisyyteen. Sijainti helpottaa ja nopeuttaa pelastustoimen liikkumista. Vanhan pelastusaseman tilat uudistettiin kunnossapidon hermokeskukseksi. Rakennuksessa ovat kunnossapidon henkilöstö-, toimisto- sekä koulutustilat.

Kysy lisää projektista!

Tommi Lehtimäki
Arkkitehti SAFA
tommi.lehtimaki@kva.fi
+358 40 158 2441