1
-
5

Berner Oy

2018

Bernerille tehty kokonaisvaltainen kehitys- ja suunnitteluprojekti huipentui uusien toimitilojen sisustuskonseptin kehittämiseen, osallistavaan sisustussuunnitteluun, tuotekehityslaboratorion suunnitteluun ja Berner Shop myymäläsuunnittelun vuosina 2015-2017. Suunnittelun lähtökohtana oli lisätä Bernerin sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta tilanteessa jossa suuri osa hajautetuista toiminnoista yhdistettiin saman katon alle. Uusilla tilaratkaisuilla ja toimitilojen ilmeellä haluttiin viestiä matalaa hierarkiaa organisaatiossa ja saattaa näin Bernerin tilat vastaamaan yrityksen arvoja ja toimintatapoja.  Bernerin brändin ja toiminnan haluttiin välittyvän tiloista vahvasti. Asiakkaan tavoitteena oli uudistaa työympäristön lisäksi koko työn tekemisen kulttuuria. Bernerillä erityisen tärkeää oli henkilöstön huomioiminen ja sitouttaminen suunnitteluun sekä toteutukseen.

  • 3 700 m²
  • Tarveselvitys ja hankesuunnittelu
  • Työympäristökehitys MyWorkPlace®
  • Tilahaun tuki
  • Sisustussuunnittelu
  • Muutosvalmennus
KVA:n osaavalla tuella ja suunnittelulla tämä kokonaisuus onnistui hyvin ja uudet tilamme ovat todella hienot ja meille juuri sopivat.
Nicolas Berner
Berner Oy, Hallinto- ja kehitysjohtaja

Bernerin työtilaratkaisuksi muodostui osallistavassa prosessissa mobiili monitilatoimisto.

Paljon liikkuva henkilöstö voi työskennellä joko nimetyillä kotipesäalueilla tai joustavasti useissa vaihtoehtoisissa työtiloissa kuten kirjastossa, henkilöstön omassa lounge-tilassa tai projektityötiloissa. Bernerillä on yrityksenä pitkä historia, minkä haluttiin välittyvän uusissa tiloissa, mutta hienovaraisesti osana kokonaisuutta. Visuaalisen kokonaisilmeen sekä yksittäisten sisustusratkaisujen ja –materiaalien tuli viestiä laadukkuudesta ja ajattomuudesta.

Eri toiminnoille räätälöidyt tilat vaativat laajan erikoiskiintokalusteiden suunnittelun- nämä erityisesti Bernerille suunnitellut kalusteet muodostuivatkin keskeiseksi kokonaisuudeksi myös sisustuksellisen ilmeen luomisessa.

Virtuaalisten ratkaisujen kehittämien osana toimitilakokonaisuutta oli alusta lähtien keskeisesti mukana, sillä vaihtuviin työpisteisiin perustuva työpisteratkaisu vaatii taakseen toimivan teknologian. Suurien näyttöruutujen sisustuksellinen käyttö ja niiden korkeatasoinen brändejä esittelevä videomateriaali on avainroolissa mm. lounge-tilojen ja vierasaulan tuotenäyttelyalueen modernin visuaalisessa tunnelmassa.

Kalustuksen linjana oli, matalien tilojen haastamana, keveä tähän päivään päivitetty modernismi.

Ergonomia ja kalusteen toimivuus oli ehdoton lähtökohta ja mm. kaikki istuinkalusteet testattiin käyttäjällä etukäteen.

Toimitiloissa käsitellään paljon tuotteita, joiden käsittelyä varten suunniteltiin erityiset tuotekäsittelypisteet käyttäjiä osallistaen.

Pintamateriaaleiksi valikoituivat mm. aikaa kestävä luonnollisen värinen puu sekä värimetallit ( messinki, kupari ja hiiliteräs). Näistä materiaaleista johdetut sävyharmoniat ylettyvät myös sisutustekstiileihin sekä maalausväreihin

Arvokalusteita, taidetta  ja esim. vanhoja tuotepakkauksia, tuotiin mukaan harkitun vaikuttavina elementteinä. Vierasneuvottelutilojen nimeäminen ja Bernerin toimitusjohtajien nimikirjoituksista johdetut lasiseinäteippaukset ovat esimerkkinä tästä.

Kysy lisää projektista!

Eija Niemelä
Liiketoimintajohtaja
Sisustusarkkitehtuuri ja työympäristökehittäminen
eija.niemela@kva.fi
+358 40 764 6881