VTT_pilottitila_700x400 VTT_pilottitila_700x400_2 VTT_pilottitila_700x400_4 VTT_pilottitila_700x400_5

Projekti: Ydinturvallisuustalon työympäristöratkaisun pilotointi, käyttäjiä osallistava suunnittelu. Työympäristökonseptin sovitus tilaan, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu sekä jälkiarviointi
Vuosi: 2013
Sijainti: Espoo
Asiakas: VTT ja Senaatti-kiinteistöt

-------------

Project: Pilot project for the new VTT Nuclear Safety Building. The project encompassed fitting the workplace concept to the pilot space, interior and architectural design as well as post occupancy evaluation activities
Year: 2013
Location: Espoo, Finland
Customer: VTT and Senaatti-kiinteistöt

-------------

проектПилотный проект для новой концепции VTT Nuclear Safety Building. Проект включает концепцию рабочей среды в пилотном пространстве, интерьер и архитектурное проектирование, а также мероприятия по оценке результатов 
год: 2013
Место расположения: Эспоо, Финляндия
Заказчик: VTT и Senaatti-kiinteistöt

-------------