Muut referenssit

Loratsepaami kuuluu joukko huumeita kutsutaan bentsodiatsepiinit. Se vaikuttaa kemikaalien aivot, jotka voivat olla epätasapainoinen ihmisiä, joilla on ahdistusta. Loratsepaami käytetään hoitoon ahdistuneisuushäiriöt. Älä käytä médicament anxiété sans ordonnance loratsepaami jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma tai myasthenia gravis, tai jos olet allerginen Valium tai samanlainen lääke. Älä käytä loratsepaami, jos olet raskaana. Tämä lääke voi aiheuttaa sikiövaurioita tai hengenvaarallisia vieroitusoireita vastasyntyneelle. Loratsepaami voi olla tottumusta ja tulisi käyttää vain henkilö, se oli määrätty. Väärinkäyttö tottumusta lääke voi aiheuttaa riippuvuus, yliannostus, tai kuolema. Info: somnifere.info

 • STUK, työympäristön kehittämisprojekti (2014-)
 • Celia, työympäristön kehittämisprojekti (2014-)
 • Geodeettinen laitos, työympäristön kehittämisprojekti, korjausrakentamisen arkkitehtisuunnittelu (2014-)
 • TUKES työympäristön kehittämisprojekti (2014)
 • Kotkan merivartioaseman työympäristön kehittämisprojekti (2014)
 • Teknologiateollisuus, uuden työympäristökonseptin pilottiprojekti (2014), työympäristönkehittäminen, sisustus- ja arkkitehtisuunnittelu
 • Berner Oy, uuden tilakonseptin kehittäminen (2013-14)
 • Suomalais-venäläisen koulun työ- ja oppimisympäristön kehittämisprojekti (2014)
 • Tilkan kampuksen toimintojen kehittäminen THL ja HYO (2014-) , Novetos Oy:n kanssa
 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, pilottitilat, työympäristökehitys ja sisustussuunnittelu (2013-2014)
 • VTT Ydinturvallisuustalon pilottitila, toteutussuunnittelu (2013-)
 • VTT Vuorimiehentie 5, työympäristön kehittäminen, sisäilmakorjauksen arkkitehti- ja sisustussuunnittelu (2013-)
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimitilat, työympäristön kehittäminen, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu (2013)
 • Nordic Built Suomen osakilpailun voitto yhdessä työryhmän kanssa (2013)
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, Hämeenlinnan toimipiste, työympäristön kehittäminen (2013)
 • Finnair lounge, uuden asiakaskonseptin kehittäminen ja sisustussuunnittelu, kilpailu (2012)
 • Turun yliopiston kampusvisio Persona Consulting kanssa (2012-13)
 • Jyväskylän yliopisto: Opinkivi ja Viveca, tilankäyttöastetutkimus (2013)
 • Jyväskylän yliopisto tilavyörytystyöpaja, tulevat korjaus- uudis- ja väistötilahankkeet vuoteen 2020 saakka
 • Jyväskylän yliopiston kampusvisio(2012-13) Novetos Oy:n kanssa
 • VTT ydinturvallisuustalo, työympäristön kehittämisprojekti, F.S.R.C:n ja TTL:n kanssa (2012)
 • B+Tech työympäristön kehittäminen (2012), Novetos Oy:n kanssa
 • Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, työympäristön kehittäminen (2012) , Novetos Oy:n kanssa
 • Vanhan Vaasan sairaala, työympäristön kehittämisprojekti (2012)
 • Pfizer, työympäristön kehittäminen (2011)
 • Orion Diagnostica, Espoo, työympäristön kehittäminen 6000 kem2 (2011). Toiminnan ja tuotantoprosessien tehostaminen tilaratkaisujen avulla; tilaohjelma ja uudet layoutit, hankesuunnitelma
 • Väestörekisterikeskus, työympäristön kehittäminen ja sisustussuunnittelu (2011)
 • Jyväskylän uusi palvelukeskus ja erityiskoulu, hankesuunnitelma, 13 000 kem2 (2011)
 • Jyväskylän erityiskoulujen toiminnallinen ja hallinnollinen yhdistäminen, 18 000 kem2, työympäristön kehittäminen (2010 - 2011)  
 • Mäntykankaan erityiskoulu, käytävän muuttaminen pedagogiaa tukevaksi tilaksi (2011)
 • Mäntykankaan erityiskoulun toiminnan tehostaminen, työympäristön kehittäminen, 4500 kem2 (2010)