Schenker_700x400_6 Schenker_700x400_3 Schenker_700x400_5 Schenker_700x400_1 Schenker_700x400_2

Projekti: Maaliikennekeskus: Tontin koko 15 hehtaaria
             Rakennuskokonaisuuden kokonaispinta-ala yhteensä 52 250 m²
             - lämmitetyt terminaalirakennukset yhteensä 28 500 m²
             - lämmittämätön pitkän ja erikoistavaran halli 3 310 m²
             - toimistorakennus 8 480 m²
Vuosi: 2011-2105
Sijainti: Vantaa
Asiakas: Suomen DB Schenker

-------------

Project: Logistics centre: 15 hectares of land
            In total, the building complex is 52 250 m² in area which has
            - 28 500 m² heated terminal buildings
            - 3 310 m² unheated concourse for long goods
            - 8 480 m² office building
Year: 2011-2015
Location: Vantaa, Finland
Customer: DB Schenker Finland

-------------

проект: Логистический центр: 15 гектаров земли 
            В общей сложности, комплекс имеет площадь 52 250 м² , из которых
            - 28 500 м² здания терминалов с подогревом
            - 3 310 м² терминал без подогрева для длинномерных и крупногабаритных грузов 
            - 8 480 м² офисное здание
год:2011-2015
Место расположения: Вантаа, Финляндия
Заказчик: DB Schenker Finland

-------------